Mgr. Tomáš Buchta

Bakalářská práce

Možnosti financování neziskové organizace

Possibilities of Funding a Non-profit Organization
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce jsou možnosti financování neziskové organizace fungující na území České Republiky a návrh možných řešení, jež povedou k rozšíření financování jejích aktivit. Konkrétně se jedná o studentskou dobrovolnou organizaci International Student Club MU Brno o.s. Teoretická část se soustředí na vymezení pojmů neziskový sektor, neziskové organizace, legislativa nestátních neziskových …více
Abstract:
The subject of this thesis are the options for funding non-profit organization in the Czech Republic and possible solutions that will increase the funding of its activities. Specifically, the student volunteer organization International Student Club MU Brno o.s. The theoretical part defines non-profit sector, non-profit organizations, law of non-profit organizations and fundraising. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií