Karolína Lančová

Bakalářská práce

Nestátní neziskové organizace - jejich místo v rozvoji občanské společnosti se zaměřením na vybranou neziskovou organizaci

Non-governmental non-profit organizations – their place in the development of civil society with a focus on selected non-profit organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nestátními neziskovými organizacemi a jejich přínosem pro občanskou společnost. První kapitola teoretické části je věnovaná charakteristice neziskových organizací na obecné úrovni, jejich hlavních činností, poslání, zdrojů financování, právní formy a postavení v rámci občanské společnosti. Další kapitola teoretické části se zabývá historickým vývojem neziskových organizací …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with non-governmental non-profit organizations and their contribution to civil society. The first chapter of the theoretical part is dedicated to the characteristics of non-profit organizations at the general level, their main activities, mission, sources of funding, legal forms and position within civil society. The next chapter of the theoretical part deals with the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/tn0ex/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě