Mgr. Radim Skoupý

Bakalářská práce

Elektronová mikroskopie na biologických vzorcích

Electron microscopy on biological samples
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji využití skenovací elektronové mikroskopie (SEM) pro studium biologických vzorků. Hodnotím stuktury na povrchu soudobého zubního kamene a porovnávám je s archeologickými vzorky. Snažím se o zařazení nalezených mikroorganismů do příslušných rodů a druhů. Dalším zkoumaným vzorkem je amal\-gámová plomba v mléčném zubu, na které posuzuji její trvanlivost. Také se snažím …více
Abstract:
In this thesis I use scanning electron microscopy (SEM) for study of biological samples. I evaluate structures on the surface of present tartar and I compare them with those on archeological samples. I try to classify discovered microorganisms in genera and in species. Another examined sample is amalgam filling in milk-tooth, which I assess for its durability. I try to find optimal settings of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika