Ing. Marek Obermajer

Bachelor's thesis

K funkci úrokových sazeb centrální banky a úrokových sazeb mezibankovního trhu

The function of interest rates of the central bank and the interest rates of the interbank market
Abstract:
Funkce úrokových sazeb stanovených centrální bankou stanovuje cenu finančních prostředků v ekonomice. Stanovení „správné ceny“ zdrojů v ekonomice má klíčový význam na vývoj hospodářství. Centrální banka řídí pomocí svých měnových nástrojů poptávku po penězích a touto regulací množství peněz v oběhu usiluje o dosažení svých cílů- hospodářské stability a nízké inflace. Měnová politika má klíčový význam …more
Abstract:
The function of interest rates fixed by the Central Bank determines the price of financial means in economy. Determination of „the right price“of sources in economy has the key importance for the development of economy . The Central Bank rules the demand for money by the help of its monetary instruments and by this regulation of amount of money in circulation struggles for achieving its goals – economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Miroslav Šulai, MBA
  • Reader: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní