Bc. Katarína Orlovská

Bakalářská práce

Zvýšenie nutričnej hodnoty pokrmu pomocou sippingu

Increase the nutritional value of the meal by sipping
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the issues of oral nutritional supplements in form of sipping and the possibilities of their use in increasing the nutritional value of meals.The first chapter of the theoretical part is devoted to general information on oral nutritional supplements with an emphasis on their division into groups based on characteristic properties. The next chapter provides an overview …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou perorálnych nutričných doplnkov vo forme sippingu a možnosťami ich použitia pri zvyšovaní nutričnej hodnoty pokrmov. Prvá kapitola teoretickej časti je venovaná všeobecným informáciám o prípravkoch pre sipping s dôrazom na ich rozdelenie do skupín na základe charakteristických vlastností. Ďalšia kapitola poskytuje prehľad poznatkov o efekte sippingu z rôznych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.