Bc. Irena Svačinová

Bakalářská práce

Drogová závislost těhotných žen a porodní parametry novorozenců

Drug addiction of pregnant women and birth parameters of newborns
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Drogová závislost těhotných žen a porodní parametry novorozenců“ je kvalitativním výzkumem. Zabývá se ženami, které užívaly v těhotenství nelegální drogy, a jejich novorozenci. V teoretické části je popsána závislost, účinky jednotlivých drog a jejich vliv na těhotenství a novorozence, charakteristika novorozenců matek užívajících drogy a péče o tyto matky a jejich děti. …více
Abstract:
Bachelor thesis named „Drug addiction of pregnant women and birth parameters of newborns“ is a type of qualitative research and it deals with women who have used illicit drugs during pregnancy, and with their newborns. In the theoretical part is described an addiction, the effect of substances and its influence on pregnancy and the newborn, characteristic of newborns of mothers who use drugs and care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta