Jan Vochozka

Bakalářská práce

Přirozená míra nezaměstnanosti v ČR v období 1993-2012 a odhad jejího vývoje v budoucnosti

Natural rate of unemployment in Czech republic in the period 1993-2012 and its possible future developments
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza vývoje přirozené míry nezaměstnanosti na trhu práce České republiky v období 1993-2012 a jeho možný vývoj v budoucnosti. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá trhem práce, nezaměstnaností obecně a teorií přirozené míry nezaměstnanosti. Praktická část pak přímo vývojem míry nezaměstnanosti v daných dvou dekádách a její srovnání …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to analyze the evolution of the natural rate of unemployment in the labor market of the Czech Republic in the period 1993-2012 and its possible future developments. The work consists of a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the labor market, unemployment and a general theory of the natural rate of unemployment. The practical part deals directly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Roman Joch
  • Oponent: Petr Šimíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37960