Bc. Ján Britaňák

Diplomová práce

Přirozená míra nezaměstnanosti v zemích EU a její determinanty

Natural rate of unemployment in the EU countries and its determinants
Abstract:
This diploma thesis focuses on the identification of factors influencing natural rate of unemplyment EU countries. On the basis of Hodrick-Prescott filter, natural rates of unemployment for every country are estimated and furthermore, using econometrical tools of identification models of panel data are quantified by institutional and macroeconomical factors,which all can influence its level. To reveal …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na identifikaci faktorů ovlivňujících přirozenou míru nezaměstnanosti v zemích Evropské unii. Na základě Hodrick-Prescottova filtru jsou pro každou zemi odhadnuty přirozené míry nezaměstnanosti a následně jsou s využitím ekonometrických nástrojů identifikace modelů panelových dat kvantifikovány institucionální a makroekonomické faktory, které mohou její velikost ovlivňovat …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika