Bc. Barbora Vajdíková

Bakalářská práce

Vnímání marihuany očima dětí z dětského domova

The View on Marijuana of Children from a Foster House
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Vnímání marihuany očima dětí z dětského domova se věnuje souvislostem mezi dětmi z dětského domova a užíváním marihuany. Obsah této práce propojuje téma dětí ocitající se v riziku poruch chování a jeden z projevů poruch chování, a tím je užívání drog. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první dvě jsou teoretického rázu a jedna část představuje výzkum. Výzkumné šetření …více
Abstract:
Bachelor´s thesis named The View on Marijuana of Children from a Foster House deals with connection between children from a foster house and marijuana usage. Content of this thesis connects “at-risk youth” and one of the manifestations of behavioural disorder – drug abuse. This thesis is divided into three parts, two of which are theoretical, and one represents a research. The research is done qualitatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta