Bc. Čížková Čížková, DiS.

Bakalářská práce

Drogová kriminalita

Drug-related crime
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návykových látek, konkrétně kriminalitou spojenou s užíváním nelegálních návykových látek a taktéž přímým porušováním drogových zákonů. Zaměřuje se na konkrétní návykové látky a jejich vliv na uživatele, na nejčastější trestné činy spáchané v kontextu zneužívání těchto látek a v neposlední řadě pak na prevenci. K nalezení je i stručný popis trestných činů …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the drug-related problems, specially in this thesis on the drug-related crime. It includes primary and secondary drug crime. It focuses on specific drugs and how they influence the way people feel, act and think. Then on the most common crime in the context of subsance abuse and prevention. There is also a description of specific crime and description of criminal ofenders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Sekyrová
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní