Bc. Ilona Fantová

Bakalářská práce

Vliv návykových látek na chování člověka a trestná činnost spojená s jejich uživáním

Influence of addictive substances on human behaviour and criminal activities based on their usage
Anotace:
Ve své práci se zabývám problematikou návykových látek, jejich užíváním v české populaci a dopadu užívaní těchto látek na chování jednotlivců a páchání trestné činnosti z jejich strany. V práci také popisuji změny, které se v osobnosti odehrávají po užití návykové látky různého druhu. V praxi se věnuji respondentům ve věku 18-26 let, kteří mi poskytli informace o zkušenostech s návykovými látkami a …více
Abstract:
My bachelor’s thesis focuses on the issue of the addictive substance usage in the Czech Republic and their effects on the afflicted and subsequently the criminal activity caused by these individuals. Furthermore, detailed description of psychological transformation after various drug use is provided. Practical part is dedicated to gather information about users of addictive substances in the age of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Opalecká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace