Bc. Michaela Pešková

Master's thesis

Strategie zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Strategy of employers in employing persons with disabilities
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zodpovědět na otázku, jakou strategii uplatňuje vybraná organizace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem výzkumu je analyzovat, jakou konkrétní strategii vybraná organizace volí, aby pružně reagovala na podmínky nastavené vnitřním i vnějším organizačním prostředím. Pomocí analýzy dat jsou popsány konkrétní opatření, cíle a důvody pro strategická rozhodnutí …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to answer the question of what strategy is applied by selected organization in the field of employment of persons with disabilities. The aim of the research is to analyze the specific strategy chosen by the selected organization to respond flexibly to the conditions set by both the external and internal organizational environment. Using the data analysis, specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií