Bc. Renáta Horáková, DiS.

Diplomová práce

Komparace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na osoby se zdravotním postižením v České republice a na Slovensku

The Comparation of Active Employment Policy Tools Focused on People with Disabilities in the Czech Republic and in Slovakia
Anotace:
Diplomová práce "Komparace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na osoby se zdravotním postižením v České republice a na Slovensku " analyzuje postavení a možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce. Teoretická část se zaměřuje na trh práce v souvislosti s pozicí zdravotně postižených, chráněný trh práce a jednotlivé nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti …více
Abstract:
The diploma thesis "Comparison of active employment policy instruments with a focus on people with disabilities in the Czech Republic and Slovakia" analyzes the position and em-ployment opportunities for people with disabilities in the labor market. The theoretical part focuses on the labor market in relation to the position of the disabled, the protected labor market and the individual tools and measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Renáta. Komparace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na osoby se zdravotním postižením v České republice a na Slovensku. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika