Markéta Káňová

Diplomová práce

Strategická analýza společnosti Partners Financial Services, a. s.

Strategic Analysis of the Partners Financial Services, a. s. Company
Anotace:
Tato diplomová práce řeší problematiku strategické analýzy ve firmě Partners Financial Services, a.s. Cílem je zjistit v jakém stavu se firma nachází a zda se může řadit mezi silné obchodní partnery pro budoucí spolupráci. Analýza zkoumá faktory, které na podnik působí a ovlivňují jej jak pozitivně, tak negativně a pro firmu je klíčové tyto vlivy znát a umět s nimi pracovat. Na závěr je uvedeno celkové …více
Abstract:
This diploma thesis is focused to the problematic of strategic analysis of the Partners Financial Services company. The aim is to find out what condition the company is in and whether it can be one of the strong business partners for the future cooperation. The analysis examines the factors that do affect the company both positively and negatively, and it is crucial for the company to know these influences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Lucja Matusiková
  • Oponent: Radana Wija

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava