Theses 

Virtuální sociální sítě a jejich vliv na reálné sociální vazby dětí a mladistvých – Jaromír Kincl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jaromír Kincl

Bakalářská práce

Virtuální sociální sítě a jejich vliv na reálné sociální vazby dětí a mladistvých

Social networking sites and their influence on real-life social bonds of children and adolescents

Anotace: Bakalářská práce „Virtuální sociální sítě a jejich vliv na reálné sociální vazby dětí a mladistvých“ přibližuje chování dětí a mladistvých ve virtuálním prostředí a upozorňuje na možné dopady tohoto jednání. Kapitoly věnované teorii popisují specifika virtuálních sociálních sítí a blíže mapují rizika spojená s jejich používáním dětmi a mladistvými. Poslední kapitola se zabývá výzkumným šetřením, které bylo provedeno v Pardubicích, přičemž respondenti byli teenageři ve věku dvanáct až osmnáct let. Metodou pro sběr dat byl anonymní dotazník o dvaceti položkách. Hlavním záměrem výzkumného šetření bylo zmapovat aktivitu dospívajících na sociálních sítích i mimo ně a zhodnotit možný dopad na jejich reálné vazby a celkový vliv sociálních sítí na jejich život mimo internet. Cílem celé práce je poskytnout vhled do problematiky méně známých rizik hrozících dětem a mladistvým a přiblížit motivy, které mladí k tomuto jednání mají.

Klíčová slova: sociální sítě, děti a mladiství, sociální vazby, online rizika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 9. 2018 dostupné: světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 01:03, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz