Kateřina BAŘINOVÁ

Bakalářská práce

Polytechnické vzdělávání v předškolním věku v souladu s rytmem roku v přírodě

Polytechnic education in preschool age in accordance with the rhythm of the year in nature
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout náměty polytechnických činností vycházející z proměn přírody v průběhu roku. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji charakteristice polytechnického vzdělávání v obecném kontextu, i v kontextu předškolního věku, a návrhem námětů polytechnických aktivit na základě charakteristiky jednotlivých měsíců v rámci …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to devise ideas for polytechnic activities based on the changes of nature during the year. The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I deal with the characteristics of polytechnic education in a general context, in the context of preschool age, and the design of topics for polytechnic activities based on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Švrčinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAŘINOVÁ, Kateřina. Polytechnické vzdělávání v předškolním věku v souladu s rytmem roku v přírodě. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta