Mgr. Anna Přikrylová

Diplomová práce

Náměty pro vokální činnosti v hudební výchově pro 1. ročník základní školy

Suggestions for Vocal Activities within Music Education at the First Year of Primary schools
Anotace:
Diplomová práce „Náměty pro vokální činnosti v hudební výchově pro 1. ročník základní školy“ poskytuje učitelům prvního stupně znalosti, které využijí v hodinách hudební výchovy, především v rámci vokálních činností. Vyučujícím se nabízí také množství námětů a aktivit, které mohou vyzkoušet ve svých hodinách hudební výchovy. V teoretické části jsou popsány vokální činnosti z hlediska Rámcového vzdělávacího …více
Abstract:
The diploma thesis, „Suggestions for Vocal Activities within Music Education at the First Year of Primary school“, provides music teachers with valuable knowledge for their lessons, especially within vocal activities. Many ideas and activities are offered; teachers can experiment with them in their classes. The thesis´s theoretical section describes vocal activities from the Framework Educational Programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta