Bc. Martin Štěpánek

Bakalářská práce

Hladiny equolu a isoflavonů v jogurtech v závislosti na jejich dávce v krmivu

Equol and isoflanone levels in yoghurts in dependence on their levels in feed
Anotace:
V bakalářské práci se věnuji equolu a dalším isoflavonům, které patří do rodiny fytoestrogenů. Jedná se o estrogenně aktivní látky, u kterých je zkoumán pozitivní vliv na lidské zdraví. Isoflavony můžeme najít v luštěninách, zejména v sójových bobech, kde se nachází především ve své neaktivní glykosylované formě. Díky působení bakterií zažívacího traktu se přemění na formu biologicky aktivní, která …více
Abstract:
In this bachelor thesis I focus on equol and other isoflavones which belongs to the family of phytoestrogens. These are estrogen active substances, which are examined for positive effects on human health. Isoflavones can be found in legumes, especially soybeans in inactive form. Thanks to the action of intestial bacteria is inactive form converted to biological active form, which is absorbed into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie