Milan LATNER

Bakalářská práce

Obec s rozšířenou působností

Municipality with Extended Powers
Anotace:
Téma této práce je obec s rozšířenou působností. Práce se zaměřuje na porovnání míry přenesené působnosti u obcí v průběhu různých historických období. Od roku 1848 do přítomnosti. Dále jsou popsány jednotlivé orgány a přenesená působnost u obce třetího řádu.
Abstract:
The topic of this bachelor work is municipality with extended powers. The aim of this work is to compare the scale of delegated force given to municipalities throughout the different periods from the very beginning of municipal government in 1848 to the present day. The chapters include a required description of the contemporary organizational basis of the municipality and scale of delegated force …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 43859

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LATNER, Milan. Obec s rozšířenou působností. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická