Mgr. Jana POPELKOVÁ

Diplomová práce

Právní regulace pracovněprávních a služebních vztahů v oblasti veřejné správy ve městě Uherské Hradiště

Legal Regulation of Labour-Law and Service Relations in Public Administration in the Municipality Uherské Hradiště
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem jednotlivých aspektů pracovního a služebního poměru zaměstnanců veřejné správy. První část práce je věnována teoretickému rozboru právní úpravy obsažené v jednotlivých právních předpisech. Zmíněna je i související problematika odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné moci. V praktické části práce je provedena analýza výsledků dotazníkového průzkumu, který …více
Abstract:
My thesis is describing an analysis of particular aspects, work and service employees' relationships in the public sphere. The first part of my thesis is devoted to theoretical analysis of juridical adaptation contained in the particular legal regulations. Also, I have mentioned a corresponding issue of responsibility for damage done by performance of public power. In the practical part of my thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPELKOVÁ, Jana. Právní regulace pracovněprávních a služebních vztahů v oblasti veřejné správy ve městě Uherské Hradiště. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj