Bc. Lenka Pruklová

Diplomová práce

Vliv délky podpory v nezaměstnanosti na chování účastníků na trhu práce

The influence of unemployment benefits duration on the participants behavior in the labour market
Anotace:
Diplomová práce „Vliv délky podpory v nezaměstnanosti na chování účastníků na trhu práce“ zkoumá chování subjektů na trhu práce v závislosti na nastavení systému podpory v nezaměstnanosti. Pomocí laboratorního experimentu posuzuje míru (ne)zneužívání podpory v nezaměstnanosti v závislosti na délce podpory v nezaměstnanosti. Na základě výsledků ekonomického experimentu byla zjištěna nepřímá úměra mezi …více
Abstract:
The diploma thesis "The influence of unemployment benefits duration on the participants behavior in the labour market" examines subjects’ behavior in the labour market depending on the unemployment support system. To which extent are unemployment benefits in relation to their duration is assessed by laboratory experiment. The experiment results found the indirect relationship between the duration of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta