Ing. Mgr. Pavla Švábenská

Bakalářská práce

Behaviorální veřejná ekonomie: Možnosti a limity

Behavioral Public Economics
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na srovnání přístupu behaviorální ekonomie a klasických ekonomických přístupů. Jsou zde definovány pojmy homo economicus a omezená racionalita a popsány teorie očekávaného užitku a prospektová teorie. Zásady behaviorální ekonomie jsou demonstrovány na vybraných příkladech z oblasti veřejné ekonomie. Předpoklady behaviorální ekonomie jsou ověřeny pomocí ekonomického experimentu
Abstract:
This thesis is comparing behavioral economics with classical economics theories. Concept of homo oeconomicus and bounded rationality are defined and theory of expected utility and prospect theory are described in this thesis. Principles of behavioral economics are demonstrated on selected examples from public economics. Assumptions of behavioral economics are examined with economic experiment
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta