Rostislav Šivák

Bakalářská práce

Terénní sociální práce s romskou komunitou ve vybrané obci

Field social work with the Roma comunity in a selected municipality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá terénní sociální prací s romskou komunitou ve vybrané obci. V první kapitole teoretické části jsou definovány základní pojmy v kontextu daného tématu, jako jsou sociální práce, sociální pracovník a klient (uživatel služby). Další kapitoly jsou věnovány terénní sociální práci, romské národnostní menšině v České republice, komunitě, vybrané obci, síti aktérů pomoci a podpory …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with field social work with the Roma community in the selected muncipality. The first chapter of the theoretical part defines basic concepts in the context of the topic e.g. social work, social worker, client (service user). Other chapters are devoted to field social work, the Roma minority in the Czech Republic, the community, the selected municipality, the network of available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/t0tbd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě