Bc. Petra Jenč

Diplomová práce

K vybraným aspektům podpory samostatného bydlení jako formy terénní sociální práce s lidmi s duševním onemocněním ve vybrané sociální službě

Particular aspects in regard to supporting independent living as a form of field social work in relation to people with mental illness in specific social services
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem podpory samostatného bydlení s lidmi s duševním onemocněním na příkladu vybrané sociální služby. Teoretická část práce zpracována na základě odborné literatury se zaměřuje na popsání základních pojmů, jako je duševní porucha, sociální služby určené pro vybranou sociální skupinu s následným popisem služeb ve vybrané sociální službě. Praktická část bude realizována kvalitativním …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of supporting independent living with people with mental illness on the example of a selected social service. The theoretical part of the thesis based on specialized literature and focuses on the description of basic concepts such as mental disorder, social services designed for the selected social group followed by a description of services in the selected social service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ob8ku/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2024
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě