Mgr. Bc. Anežka Hladečková

Diplomová práce

Chráněná pracovní dílna – možnost pracovního uplatnění osob s mentálním postižením

Protected workshop - a job opportunity for mentally handicapped people
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice zaměstnávání osob s mentálním postižením. Teoretická část práce obsahuje kapitolu zabývající se klasifikací mentální retardace, specifiky jedinců s mentálním postižením a systémem péče a podpory poskytované těmto osobám. Další části dávají nahlédnout do historie lidských práv, pojednávají o významu práce, předprofesní a profesní přípravě, tématu volby povolání …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of employing mentally handicapped people. The theoretical part contains a chapter dealing with classification of mental reterdation, specifications of mentally handicapped individuals and the system of management and support provided to these people. In the next parts I had a look at the history of human rights; it is about the meaning of work, pre-job and job training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta