Theses 

Chráněná pracovní dílna – možnost pracovního uplatnění osob s mentálním postižením – Mgr. Bc. Anežka Hladečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Bc. Anežka Hladečková

Diplomová práce

Chráněná pracovní dílna – možnost pracovního uplatnění osob s mentálním postižením

Protected workshop - a job opportunity for mentally handicapped people

Anotace: Diplomová práce pojednává o problematice zaměstnávání osob s mentálním postižením. Teoretická část práce obsahuje kapitolu zabývající se klasifikací mentální retardace, specifiky jedinců s mentálním postižením a systémem péče a podpory poskytované těmto osobám. Další části dávají nahlédnout do historie lidských práv, pojednávají o významu práce, předprofesní a profesní přípravě, tématu volby povolání a zejména možnostech pracovního uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce. Praktická část potom představuje fungování chráněných pracovních dílen obecně prospěšné společnosti.

Abstract: The thesis deals with the issue of employing mentally handicapped people. The theoretical part contains a chapter dealing with classification of mental reterdation, specifications of mentally handicapped individuals and the system of management and support provided to these people. In the next parts I had a look at the history of human rights; it is about the meaning of work, pre-job and job training, choice of an occupation, and especially job opportinities for mentally handicapped people. The practical part presents the way protected workshops of a non-profit organization operate.

Klíčová slova: mentální retardace, právo na práci, osoba se zdravotním postižením, předprofesní a profesní příprava, volba povolání, nezaměstnanost, chráněná pracovní dílna, chráněné pracovní místo, mental retardation, right to work, a handicapped person, pre-job training and job training, choice of an occupation, unemployment, protected workshop, protected job

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz