Bc. Vojtěch Šimíček

Diplomová práce

Asistované zhodnocení a příprava marketingového plánu pro společnost Algotech a.s. se zaměřením na online marketing a prostředí průmyslu 4.0

Assisted Assesment and Preparation of a Marketing Plan for Algotech a.s. with a Focus on Online Marketing and Industry Environment 4.0
Anotace:
Tato diplomová práce řeší problematiku přípravy nového produktového portfolia cloudových služeb společnosti Algotech, a.s. pro potřeby obsluhy nových tržních segmentů. Pro definování nového produktového portfolia byla provedena řada analýz cloudového prostředí a tržního prostředí v kontextu 4. průmyslové revoluce. Současně byl realizován marketingový průzkum mezi firemními respondenty v České republice …více
Abstract:
This diploma thesis deals with preparation of new product portfolio of cloud services by Algotech, a.s. to serve new market segments. A number of analyzes of the cloud environment and the market environment in the context of the 4th Industrial Revolution were made to define a new product portfolio. At the same time, a marketing survey was conducted among business respondents in the Czech Republic to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace