Ing. Mgr. Kristýna Benešová

Diplomová práce

Přeměny obchodních korporací: práva a povinnosti přecházející na nástupnickou právnickou osobu

Restructuring of Commercial Companies: Assets and Liabilities Transfered to Surviving Legal Body
Anotace:
Problematika přeměn obchodních korporací je upravena zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, který obsáhle popisuje všechny způsoby přeměn a jednotlivé instituty s přeměnami souvisejícími. Otázka přechodu práv a povinností je však v tomto zákoně výrazně opomenuta, text zákona obsahuje pouze strohé konstatování, že při přeměně přechází jmění na nástupnickou korporaci. I právní teorie …více
Abstract:
Transformation of commercial companies is regulated by Transformation Act, which describes extensively all the ways of transformation and processes institutes associated with the transformation. Transition of rights and obligations is in this Act distinctively ignored, because the Act contains only a stark statement that the equity is transferred to Succession Company by the transformation. Legal theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo