Theses 

Přeměny obchodních korporací: práva a povinnosti přecházející na nástupnickou právnickou osobu – Ing. Mgr. Kristýna Benešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Mgr. Kristýna Benešová

Diplomová práce

Přeměny obchodních korporací: práva a povinnosti přecházející na nástupnickou právnickou osobu

Restructuring of Commercial Companies: Assets and Liabilities Transfered to Surviving Legal Body

Anotace: Problematika přeměn obchodních korporací je upravena zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, který obsáhle popisuje všechny způsoby přeměn a jednotlivé instituty s přeměnami souvisejícími. Otázka přechodu práv a povinností je však v tomto zákoně výrazně opomenuta, text zákona obsahuje pouze strohé konstatování, že při přeměně přechází jmění na nástupnickou korporaci. I právní teorie se spokojuje s pouhým zmíněním faktu, že spolu se jměním přecházejí všechna cedovatelná práva a povinnosti. Tato problematika není dále v teoretické ani legislativní rovině řešena. Cílem této práce je proto objasnění institutu přechodu jmění na konkrétních příkladech práv a povinností přecházejících na nástupnickou korporaci z oblasti práva civilního.

Abstract: Transformation of commercial companies is regulated by Transformation Act, which describes extensively all the ways of transformation and processes institutes associated with the transformation. Transition of rights and obligations is in this Act distinctively ignored, because the Act contains only a stark statement that the equity is transferred to Succession Company by the transformation. Legal theory mentions just the merely fact that all assignable rights and obligations transfer with the equity. The issue is no further theoretically or legislatively discussed. The aim of this work is to clarify the institute of equity transition with specific examples of rights and obligations transferred to Succession Company in the field of civil rights.

Klíčová slova: fúze, rozdělení, přechod jmění, věcná práva, obchodní podíl, obchodní firma, autorské dílo, procesní nástupnictví, insolvence, exekuce merger, division, transfer of the assets, legal interests, business share, business name, procedural succession, execution, insolvency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:51, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz