MgA. Martina Vargová

Diplomová práce

Vyučovací hodina jazzového tance pro VIII.ročník taneční konzervatoře

Jazz dance class for 8th grade of conservatoires
Abstract:
This educational output deals with a jazz dance class for 8th grade of conservatoires. It focuses on students dance talent that they must apply on the stage.It analyses another movement fond as in classical or folk dance, and therefore each combination is focused on the plasticity of the movement, practising of the orientation in the space and working in group. This output deals not only with fluency …více
Abstract:
Tento pedagogický výstup pojednáva o hodine jazzového tanca pre 8.ročník konzervatórií. Je zameraný na tanečnosť žiakov, ktorú musia uplatniť na javisku. Rozoberá iný pohybový fond ako klasický či ľudový tanec, preto je každá kombinácia zameraná na plasticitu pohybu, precvičovanie orientácie v priestore, prácu v skupine, prepracováva plynulosť, koordináciu pohybov, cítenie hudby a vkladá vlastný tanečný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Kloubková
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Kartousová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ngzr6/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Taneční umění / Taneční pedagogika