Ing. Jiří Škoda

Diplomová práce

Fiskální vztahy mezi různými úrovněmi správy veřejných financí.

Fiscal relations of differetn stages of Public Finance Administration
Anotace:
Práce se zabývá rozborem fiskálních vztahů mezi jednotlivými úrovněmi správy veřejných financí v České republice v současnosti. Práce je rozdělena do 3 částí. První část práce se zabývá historickým pohledem na vývoj systémů veřejné správy, historickým vývojem zdaňování a financování. Dále se zabývá zásadami pro přerozdělování veřejných příjmů, daňovým určením a dalšími funkcemi veřejných financí. Práce …více
Abstract:
This Diploma work deals with the current analysis of fiscal relations between levels of public finance in the Czech republic. The work is divided into three main parts. The first part focuses on historical look at the development of public administration and the historical development of taxation and finance. Further on it deals with the redistribution of public finance, tax revenues and other functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa