Sandra Anokyewaa Badu

Bakalářská práce

The Impact of Poverty on Human Development in the Obuasi Municipality of Ghana

The Impact of Poverty on Human Development in the Obuasi Municipality of Ghana
Anotace:
Míra chudoby mezi lidmi, zejména mládeží ve městě Obuasi, se stala předmětem vážných obav. Tito lidé čelí mezi jinými následujícím problémům: chybí jim základní potřeby jako jídlo, aby mohli nakrmit členy své domácnosti, voda, obydlí, základní zdravotnická péče a oděvy. Je tedy nezbytné vyhodnotit vlivy chudoby na lidský rozvoj ve městě Obuasi. Konkrétně má studie zjistit výskyt chudoby mezi obyvateli …více
Abstract:
The extent of poverty among the people, particularly the youth in the Obuasi Municipality has become a major concern. These people are facing among others the following challenges; they lack the basic needs such as food to feed their households, water, shelter, basic health care and clothes. There is therefore the need to assess the effects of poverty on human development in the Obuasi municipality …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií