Bc. Andrea Kadnárová

Bachelor's thesis

Systém riadenia komerčnej banky, ciele, metódy a ukazovatele

Management system of commerzial bank, goals, methods and indicators
Abstract:
The aim of bachelor project is about the system managment of commercial bank. The first chapter deals about characteristic of the financial system, the status and importance of commercial bank in the economic sector. The second chapter deals with the basic functions and activities of the banks managing the individual components of the bank policy of the Bank, the Bank's aim and the main methods for …more
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je prezentácia a analýza systému riadenia komerčnej banky. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku finančného systému, postavenia a významu komerčnej banky v ekonomickom sektore. Druhá kapitola sa zaoberá základnými funkciami a činnosťami banky, riadením jednotlivých zložiek banky, stratégiou banky, hlavnými cieľmi banky a metódami, ako tieto ciele dosiahnuť. Analyzuje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK