Bc. Klára Žilková

Diplomová práce

Nový pohled na přírodu a kulturu ve vzdělávání na 1. stupni základní školy

A New View on Nature and the Culture in Education at Primary Schools
Anotace:
Diplomová práce s názvem Nový pohled na přírodu a kulturu ve vzdělávání na prvním stupni základní školy je věnován tvorbě a realizaci ekologického výukového programu pro organizaci Lipka. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část sloužící jako východisko k tvorbě ekologického výukového programu. V praktické části je popsán ekologický výukový program se všemi aktivitami, realizace tohoto programu …více
Abstract:
Diploma thesis called A New View on Nature and Culture in Education at Primary Schools deals with the creation and realization of an ecological educational programme for an organization called Lipka. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the basic concepts used as a starting point for the creation of the ecological educational programme. In the practical part is a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta