Bc. Žaneta Pochopová

Bakalářská práce

Ekologický výukový program pro předškolní děti – „Žížala“

Environmental educational program for Preschoolers - " Earthworm "
Anotace:
Bakalářská práce Ekologický výukový program pro předškolní děti – „Žížala“ je zaměřena na tvorbu a realizaci ekologického výukového programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením teorie environmentální výchovy a jejím zasazením v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Seznamuje se zásadami teorie tvorby ekologických výukových programů. V praktické …více
Abstract:
Bachelor thesis Environmental educational program for preschool children "Earthworm" is focused on the creation and implementation of the environmental educational program for preschool education. The theoretical part deals with the definition of environmental education theory in the context of Framework educational program for preschool education. It acquaints with the principles of the theory of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta