Bc. Barbora Bittnerová

Master's thesis

Nejstarší kopiář metropolitní kapituly Olomouc a jeho dílčí edice z let 1283-1310

The Oldest Chartulary of the Olomouc Chapter. Selective Edition for the years 1283-1310
Abstract:
Magisterská práce se zabývá nejstarším kopiářem metropolitní kapituly Olomouc, uloženém v Zemském archivu Opava, pracoviště Olomouc, fondu Metropolitní kapituly Olomouc. Práce přináší dílčí ediční zpřístupnění opisů listin z let 1283–1310, nacházejících se právě v tomto rukopisu. Stručně je zde zmíněna historie a organizace lenního systému olomouckého biskupství. Edici předchází podrobný kodikologický …more
Abstract:
The present diploma thesis deals with the oldest cartulary of the Olomouc Metropolitan Chapter retained at the Opava Land Archive, Olomouc site, the Olomouc Metropolitan Chapter’s collection. The diploma thesis brings partial opening up the copies of deeds from 1283–1310 from this manuscript to editing purposes. The history and organization of the feudal system of Olomouc Bishopric is briefly mentioned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta