Bc. Veronika Števaňáková

Bakalářská práce

Vybrané matematické modely področně placeného pojištění pro dva životy

Selected mathematical models of life insurance of two life payed more often than yearly
Abstract:
In this thesis we study descrete mathematical models in life insurance of two life. We focus on insurance paid more often than yearly. We indroduce basic terminology in the field of actuarial mathematics used for writing this thesis. Then we derive formulas for assurances and annuities. In the practical part of our thesis we introduce examples solved by manual calculation and by statistical software …více
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme vybraným diskrétním modelům v pojištění dvou životů. Zaměříme se na pojištění placené nebo vyplácené področně. Představíme základní terminologii z oblasti pojistné matematiky použitou při psaní této práce. Odvodíme vzorce pro výpočet jednorázového a běžného netto pojistného těchto modelů. V praktické části uvedeme příklady řešeny manuálně a pomocí statistického softvéru …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Bendová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta