Dominika Václavová

Bakalářská práce

Analýza spokojenosti odběratelů firmy NordSüd Czech, s. r. o.

Analysis of Customer Satisfaction of Company NordSüd Czech s. r. o.
Anotace:
Téma bakalářské práce je analýza odběratelů firmy NordSüd Czech, s. r. o. Práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první části budou podle literatury vysvětleny odborné pojmy. V druhé části bude charakterizována firma a její odběratelé, kde budou přiblíženy základní údaje, předmět činnosti, atd. Dále bude provedeno dotazníkové šetření, kdy tištěná forma dotazníků bude předána do …více
Abstract:
The theme of bachelor thesis is Analysis of Customer Satisfaction of Company NordSüd Czech s. r. o. The thesis will be divided into theoretical and practical parts. The professional terms will be explained according to literature in the first part. The company and its subscribers will be characterized in the second part, where it will be approximated primary data, object of business, etc. Then the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Baník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Václavová, Dominika. Analýza spokojenosti odběratelů firmy NordSüd Czech, s. r. o.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing