Bc. Jan Špaček

Diplomová práce

Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení

Specifics of Resocialization Convicts in the Process of Sexology Protective Treatment
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na téma specifika resocializace odsouzeného v procesu sexuologického ochranného léčení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na systém vězeňství a oblasti spadající pod jeho rámec. V rámci teoretické části jsou zde vymezeny pojmy náležící resocializaci, programům zacházení, výkonu trestu odnětí svobody. Dále jsou zde vymezeny oblasti …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the topic of the specifics of resocialization convicted in the process of sexological protective treatment. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the prison system and the areas within its framework. Within of the theoretical part are defined the terms belonging to resocialization, treatment programs, execution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špaček, Jan. Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická