Monika Dojáčková

Bakalářská práce

Nepodmíněný trest odnětí svobody

Unconditional imprisonment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na konkrétní druh trestu ukládaný pachatelům trestných činů v České republice. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku trestu odnětí svobody, pohled do dějin trestu a trestání v historii lidstva a také na nynější legislativní úpravu trestu. Dále je zde zkoumána oblast činnosti Vězeňské služby České republiky, specifikována vězeňská zařízení společně s …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a specific type od punishment imposed on offenders in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis is focused on the characteristics of imprisonment, a look into the history of punishment and sentencing of mankind and also on the current legislative regulation of punishment. Furthermore, the field of aktivity of the Prison Service of the Czech Republic is examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2023
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.