Ing. Eric Afful-Dadzie

Disertační práce

Hybridizované a integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování s případovými studiemi

Hybridized and Integrated Methods in Fuzzy Multi-Criteria Decision Making (With Case Studies)
Anotace:
Vícekriteriální rozhodování (MCDM - multi-criteria decision making) s fuzzy nastavením má velmi rozsáhlé uplatnění v průmyslu a akademické obci. Současným trendem v těchto pracích není použití jedné, ale více metod MCDM v problémech ohodnocování pořadí a selekce. Například, při řešení problému výběru dodavatele může být použitý analytický hierarchický proces (AHP) nebo metoda Analytic Network Process …více
Abstract:
Multi-criteria decision making (MCDM) under fuzzy settings has been utilized in many wide ranging applications in industry and academia. However, a current trend in several of these works, is the use of more than one MCDM method in ranking and selection problems. For example, in a supplier selection problem, the Analytical Hierarchy Process (AHP) or the Analytic Network Process (ANP) method may be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2015
Zveřejnit od: 17. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Afful-Dadzie, Eric. Hybridizované a integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování s případovými studiemi. Zlín, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe