Ing. Lenka Erbenová

absolventská práce studenta CŽV

Multi Criteria Decision-making: Choice of Incoterms for International Distribution of Genuine Parts and Accessories

Vícekriteriální rozhodování - Volba Incoterms pro mezinárodní distribuci Originálních dílů a příslušenství
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na odpovědnost za distribuci originálních dílů a příslušenství ze ŠKODA Parts Center. Na základě teorie vícekriteriálního rozhodování, popisu dodacích podmínek Incoterms a analýzy současné situace je navržena rozhodovací matice, která může být použita pro stávající i potenciální nové zákazníky. Tato matice je založena na základních rozhodovacích kritériích, jako je …více
Abstract:
This master thesis focuses on responsibility for the distribution of Genuine Parts and Accessories from ŠKODA Parts Center. Based on the theory of multi-criteria decision-making, description of delivery conditions Incoterms, and analysis of the current situation, it is proposed a decision matrix that can be used for both existing and potential new customers. This matrix is based on essential decision …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

celoživotní / obor:
Master of Business Administration / Global Management in Automotive Industry

Práce na příbuzné téma