Ilona SHUMINSKY

Bachelor's thesis

Expanze kormorána černého (Phalacrocorax carbo) v České republice a jeho aktuální výskyt na území okresu Ústí nad Labem.

Expansion of the great cormorant (Phalacrocorax carbo) in Czech Republic and its current distribution in area of Usti nad Labem district.
Abstract:
Díky legislativní ochraně evropská populace kormoránů velkého (poddruh Phalacrocorax carbo sinensis) exponenciálně vzrostla během posledních několik desetiletí. První hnízdní kolonie v ČR vznikla na Jižní Moravě v roce 1982. V následujících letech se hnízdění v této oblasti rozšířilo i na další místa. V současné době česká populace kormoránu velkého je představena kolem 300 parů ve 6 koloniích vyskytujících …more
Abstract:
Due to legislative protection numbers of great cormorants in Europe ( subspecies Phalacrocorax carbo sinensis ) has increased exponentially during the last few decades. The first breeding colony in the Czech Republic was established in South Moravia in 1982. In the following years, nesting expanded to other places. Currently, Czech cormorant population is estimated six breeding colonies up to 300 pairs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SHUMINSKY, Ilona. Expanze kormorána černého (Phalacrocorax carbo) v České republice a jeho aktuální výskyt na území okresu Ústí nad Labem.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta