Ilona SHUMINSKY

Bakalářská práce

Expanze kormorána černého (Phalacrocorax carbo) v České republice a jeho aktuální výskyt na území okresu Ústí nad Labem.

Expansion of the great cormorant (Phalacrocorax carbo) in Czech Republic and its current distribution in area of Usti nad Labem district.
Anotace:
Díky legislativní ochraně evropská populace kormoránů velkého (poddruh Phalacrocorax carbo sinensis) exponenciálně vzrostla během posledních několik desetiletí. První hnízdní kolonie v ČR vznikla na Jižní Moravě v roce 1982. V následujících letech se hnízdění v této oblasti rozšířilo i na další místa. V současné době česká populace kormoránu velkého je představena kolem 300 parů ve 6 koloniích vyskytujících …více
Abstract:
Due to legislative protection numbers of great cormorants in Europe ( subspecies Phalacrocorax carbo sinensis ) has increased exponentially during the last few decades. The first breeding colony in the Czech Republic was established in South Moravia in 1982. In the following years, nesting expanded to other places. Currently, Czech cormorant population is estimated six breeding colonies up to 300 pairs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SHUMINSKY, Ilona. Expanze kormorána černého (Phalacrocorax carbo) v České republice a jeho aktuální výskyt na území okresu Ústí nad Labem.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta