Mgr. Daniela Drnková

Bakalářská práce

Krajina jako artefiletické téma (modelový příklad – land art)

Landscape as an art-philetics topic (model example – land art)
Anotace:
Hlavním tématem práce je odborná průprava osob zprostředkovávajících umění a její zkvalitňování. Prostřednictvím vymezení klíčových oblastí, které se na interpretaci a poznávání umění zaměřují (muzejní instituce a škola) je definována hlavní cílová skupina – výtvarní pedagogové. Jednoduchá analýza jejich univerzitní průpravy a komparace s požadavky RVP odhaluje slabé stránky tohoto vzdělávacího cyklu …více
Abstract:
The main topic of this diploma work is an education of persons, who are concerned with mediation and interpretation of art, and its quality improvement. These persons are represented by art teachers. The analysis of their university training and its comparison with General educational program shows weak points of this training. On the basis of these findings the application part of the work makes a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce