Theses 

Strategický marketing - zavedení nových produktů na trh – Ing. Olga Pospíšilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Olga Pospíšilová

Diplomová práce

Strategický marketing - zavedení nových produktů na trh

Marketing strategy - Introduction of the new product to the market

Anotace: Ve své diplomové práci představuji marketingovou strategii pro podporu uvedení nových produktů na trh. Snažila jsem se vytvořit hybnou páku celé oblasti marketingového plánování. Ve všech částech, které by měla marketingová strategie obsáhnout, kladu důraz na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, segmentaci trhu a zvolení vhodného marketingového mixu. Veškeré praktické poznatky jsem využila při sestavení marketingové strategie pro rozvoj nových produktů společnosti Technistone, a.s.

Abstract: In my thesis I present a marketing strategy as a support for launch of new products on the market. I have tried to create a motive power of all areas of marketing planning. In all parts which marketing strategy should contain I make an emphases on analyses of internal and external enviroment, market segmentation and convenient marketing mix. All my practical knowledges I have used while preparing marketing strategy for development of new products in the company Technistone a.s.

Klíčová slova: Strategické marketingové plánování, marketingový plán, marketingová strategie, analýza prostředí, analýza SWOT, tržní segment, marketingový cíl, marketingový mix, cena, marketingová komunikace, rozpočet, kontrola. Strategic marketing planning, marketing plan, marketing strategy, environmental analysis, SWOT analysis, market segment, marketing object, marketing mix, price, marketing communication, budget, control.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz