Mgr. Vadym Prysiazhnyi, Ph.D.

Disertační práce

Atmospheric pressure plasma treatment of metal surfaces by DCSBD plasma source: effects of plasma treatment and aging effect of plasma treated surfaces

Atmospheric pressure plasma treatment of metal surfaces by DCSBD plasma source: effects of plasma treatment and aging effect of plasma treated surfaces
Anotace:
Tato doktorská práce je zaměřena na opracování různých kovových materiálů v plazmatu za atmosférického tlaku. Naleznete zde kvalitativní a kvantitativní popis povrchových úprav pomocí atmosférického plazmatu. Pro plazmové úpravy je použita specifická konfigurace povrchového dielektrického výboje, který je typický pro tento druh aplikací. Cílem této práce je detailní popis vlivu atmosférického plazmatu …více
Abstract:
This doctoral dissertation is focused on the atmospheric pressure plasma treatments of different metallic substrates. Here you can find a qualitative and quantitative description of the surface treatments using atmospheric plasma. A specific configuration of surface dielectric barrier discharge is used for plasma treatments. This type of discharge is quite typical for such applications. The new impacts …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 10. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc., doc. RNDr. Anna Zahoranová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta