Masoud Shekargoftar, Ph.D.

Disertační práce

Enhancement of energy harvesting systems efficiency by atmospheric pressure plasma treatment

Enhancement of energy harvesting systems efficiency by atmospheric pressure plasma treatment
Anotace:
Oblast fotovoltaiky (PV) je poháněna touhou vyrábět levné a vysoce efektivní solární články. Od roku 2009 došlo v tomto oboru k rychlému vývoji tzv. perovskitových solárních článků (PSC). Technologie PSC však čelí výzvám, jako je stabilita prostředí a hystereze, které je třeba vyřešit, pokud mají být PSC komercializovány. Primární faktory ovlivňující efektivnost PSC jsou povrchové vlastnosti vrstev …více
Abstract:
The field of photovoltaics (PV) is driven by the desire to fabricate low-cost and high-efficiency solar cells. Since 2009, this field has experienced rapid development of perovskite solar cells (PSCs). However, PSCs technologies are facing challenges such as environmental stability and hysteresis, which need to be addressed before the commercialization. Primary factors affecting the performance of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Kozáková, PhD., doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika plazmatu