Bc. Kristína Bednárová

Master's thesis

Voda z vodovodu v gastronomických prevádzkach

Tap Water in Gastronomic Facilities
Abstract:
The subject of the diploma thesis is tap water serving in gastronomic facilities and a closer focus on this controversial topic. The first aim of the final thesis is to find out how consumers perceive the tap water serving in hospitality and thus to recognize the attitudes and opinions of the consumers. The second objective of the thesis examines the attitudes of consumers to the tap water billing …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je podávanie vody z vodovodu v gastronomických prevádzkach a bližšie zaostrenie na túto kontroverznú tému. Prvým cieľom záverečnej práce je zistiť, ako vnímajú spotrebitelia podávanie vody z vodovodu v gastronomických prevádzkach, a tým spoznať postoje a názory spotrebiteľov, ktorí sú konzumentami služieb. Druhý cieľ práce skúma postoje spotrebiteľov na účtovanie vody z vodovodu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jiří Zelený

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)