Mgr. Monika Augustinová

Master's thesis

Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků

The influence of parental hearing disability on communication skills of their hearing children
Abstract:
AUGUSTINOVÁ, M. Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2016, 80 stran. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na ovlivnění sluchového postižení rodičů komunikačních kompetencí jejich slyšících potomků. Jejím cílem bylo zmapovat …more
Abstract:
AUGUSTINOVÁ, M. Influence of parents´ hearing impairment in communication skills of their hearing children. Brno: Masaryk University, Faculty of Education. Department of Special Education, 2016, 80 pages. Supervisor PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D. The thesis focuses on the influence of parents´ hearing impairment in communication skills of their hearing children. Its aim is to explore whether and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta