Paula Lima

Bachelor's thesis

Behavior and Perception towards LGBT Communities by Jamaican Citizens

Chování a vnímání LGBT komunit jamajskými obyvateli
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na chování a vnímání LGBT komunit jamajskými obyvateli. Cílem této práce je zjistit z jakého důvodu je jamajská kultura homofobní, a jakým způsobem to ovlivňuje životy homosexuálů, bisexuálů a transgender osob. V první části této bakalářské práce je zaměřeno na fakta, která objasňují životy členů LGBT komunit na Jamajce. Páteří této práce je osm rozhovorů, které byly …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on behavior and perception towards LGBT communities by Jamaican citizens. The target is to understand why Jamaican culture is homophobic and how does it affect lives of lesbians, gay, bisexual and transgender people in Jamaica. In the first part, this thesis refers to the facts which clarify the life of members of LGBT communities in Jamaica. The spine of this paper …viac
 

Kľúčové slová

Lesba Jamajka Gay

Keywords

Jamaica Lesbian Gay
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
  • Oponent: Vladimir Đorđević, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / International Development Studies